Persoonsgebonden gegevens

De verwerking van persoonsgegevens vindt, bij al onze partners van Telefoonmaken.nl, plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, omdat iedereen grote waarde hecht aan zijn of haar privacy.

Uw persoonlijke gegevens

Wanneer u bij één van onze partners van Telefoonmaken.nl komt, wordt u verzocht een reparatieformulier in te vullen met de volgende gegevens:
– naam
– adres
– woonplaats
– telefoonnummer
– emailadres
Uw persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het filiaal van onze partner van Telefoonmaken.nl en worden dus ook niet gedeeld met derden. Zij zullen zorgvuldig omgaan met uw gegevens, deze kunnen namelijk weer van belang zijn wanneer u één van onze partners bezoekt voor een nieuwe reparatie binnen of buiten de garantietermijn.

Uw persoonsgebonden gegevens kunnen eventueel wel gebruikt worden voor klanttevredenheidsonderzoek. Uw gegevens zullen dan geanonimiseerd zijn en dus niet tot u te herleiden zijn. Daarnaast heeft u altijd recht op inzage in uw gegevens. U kunt u persoonsgegevens op verzoek laten verwijderen of corrigeren. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd wanneer de gegevens niet meer relevant zijn.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ‘tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.

Telefoonmaken.nl Hoofdkantoor
Lichtstraat 300
5611 XH
Eindhoven
088-5000400
info@telefoonmaken.nl

De privacyverklaring moet informatie vermelden over de identiteit en de contactgegevens van het bedrijf dat de persoonsgegevens verzamelt (zoals de naam van het bedrijf en een e-mailadres/postadres). Deze informatie ontbreekt.

Bij uw privacyverklaring ontbrak de vermelding met welk doel persoonlijke gegevens worden verwerkt. Denk dan aan zaken als de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten, relatiebeheer, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en beleid e.d.

In uw privacyverklaring ontbrak informatie over het gebruik van cookies. Als de site cookies gebruikt (wat vrijwel altijd zo is), dan is men verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat daarmee wordt gedaan. Een algemeen informatieve tekst is bijvoorbeeld: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ‘tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.

In uw privacyverklaring ontbrak informatie over het recht op inzage en correctie. Een klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer relevant zijn.